Wilbert Stolte

  •  
  • Wilbert Stolte's details
   • Country: Caribisch Nederland
   • Region: Caribbean
   • Studies: Rijksvertegenwoordiger van de Rijksdienst Caribisch Nederland
  • Wilbert Stolte's presentations

  Wilbert Stolte de Rijksvertegenwoordiger van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

  Wilbert Julius Stolte is een Nederlands politicus. Hij is de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tezamen Caribisch Nederland genoemd.

  Stolte studeerde geneeskunde en rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij werkte als beleids- en stafmedewerker bij CDA-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Hierna was hij beleidsvoorlichter directoraat-generaal Fiscale Zaken, ministerie van Financiën en hoofd voorlichting van NCW en VNO-NCW.

  In 1994 werd hij gemeenteraadslid en vanaf 1998 ook wethouder (van stadsbeheer, ICT, Scheveningen en sport) in de gemeente Den Haag. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 stond Stolte als 52e kandidaat verkiesbaar.

  Na in adviesfuncties over de staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als Randstad Gezant voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt te hebben werd hij per 1 mei 2011 benoemd tot Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  De Rijksvertegenwoordiger is de bestuurlijke schakel tussen het Rijk en de openbare lichamen. Het betreft een nieuw bestuursorgaan, dat zijn grondslag vindt in de WolBES.