Disclaimer

  • Deze website is een initiatief van EPD Management & Consultancy (EPDMC). Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en op de hoogte te zijn van onze privacyverklaring.

    De informatie die u op de CAREKINE website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. CAREKINE levert u echter geen garantie dat de informatie op de website te allen tijde volledig en juist is. Indien u fouten op de CAREKINE website aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt bij ons secretatiaat of de webmaster. Dit kan per e-mail op het adres info@carekine.com. EPDMC noch CAREKINE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door foutieve informatie op de website.

    De informatie op de CAREKINE website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat kan betekenen dat er ook wijzigingen plaatsvinden in de inhoud van deze disclaimer en lever- en gebruiksvoorwaarden van diensten die via deze website worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

    De CAREKINE website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. CAREKINE en EPDMC kunnen echter niet instaan voor de bereikbaarheid, de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

    Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van EPD Management Consultancy.