CAREKINE International BUSINESS SUMMIT

 • Groei biedt mogelijkhedenOp 22 juni vond de eerste CAReKINE International BUSINESS SUMMIT plaats. Klik hier voor de foto’s.

  Investeren en ondernemen in het Caribische gebied, tegenwoordig één van de interessantere gebieden voor ondernemers en investeerders. De Nederlandstalige Caribische landen zijn vooral kleine open economieën met veel groeipotentieel. Deze landen willen sterker inzetten in duurzame groei van hun eigen markten. Zij verkennen mogelijkheden in betere toegankelijkheid van hun markten en versterking van de onderlinge handel in de Caribische regio en met Latijns- en Midden Amerika. Dit moet resulteren in een duurzame economie die ook effecten heeft voor de sociale en economische ontwikkeling van deze landen.

  Verschillende regeringen van de landen in het Caribische gebied zijn verenigd in: netwerken, in formele organisaties of hebben onderlinge handelsafspraken gemaakt. Zij hebben voor het Caribische gebied een aantal belangrijke speerpunten zoals: belang van handel en stimuleren van investeringen, het uitvoeren van gezamenlijke nationale economische programma´s in verschillende landen tegelijkertijd om handel te stimuleren en het op gang brengen van internationaal partnerschap.

  Het pakket maatregelen stimuleert deze overheden en ondernemers in de Caribische gebieden om gericht op zoek te gaan naar- internationale – partners die met hen deze uitdaging aan willen gaan.

  Dit biedt Nederlandse investeerders, de importeurs en exporteurs in het Koninkrijk der Nederlanden nieuwe kansen! De verschillende projecten in de landen waar momenteel behoefte aan is voor Nederlandse ondernemers zijn o.a.: genereren duurzame energie en groene energy, de bouw energy centrales, vernieuwing luchthaven, Haven- maritiem, landbouw en visserij, tuinbouw ,edele metalen, water distributie en verwerking, gezondheidszorg: e- health bouw ouderencentra, textiel, versterken toeristische sector, hotelbouw , recycling, ICT, e-commerce, professionalisering openbaar bestuur.

  In augustus 2011 bracht het Kabinet de notitie: ´Het buitenlandse beleid van het Koninkrijk in de Cariben´ met de verantwoordelijkheden, verplichtingen en prioriteiten van de Nederlandse regering in het Caribische gebied uit. De inhoud van deze notitie is samengesteld in nauw overleg met de Directies Buitenlandse Betrekkingen en de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse regering heeft in het huidige kabinetsbeleid als speerpunten voor de Caribische regio de intentie uitgesproken om de samenwerkingsverbanden op het gebied van economie, politiek en veiligheid te versterken en goede contacten te onderhouden met de buurlanden. Door de gezamenlijke belangen (tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten), wil het Koninkrijk der Nederlanden, richting Midden en Latijns Amerika de gezamenlijke bedrijvigheid en handel opvoeren.

  Foto’s 22 juni

  De Business Summit 2012 gaat in op de laatste ontwikkelingen en kansen voor ondernemers en investeerders voor de Caribische regio. Geef u en úw onderneming een internationale impuls ! 

  Terwijl sommige ondernemers gewoon op zoek zijn naar investeringen voor hun nieuwe zakelijke ideeën, zijn veel Caraïbische ondernemers ook op zoek naar investeerders die bereid zijn om een meer actieve benadering

  Banken uit opkomende landen groeien sinds de kredietcrisis veel sneller dan hun sectorgenoten in de rijke landen, maar blijven vooralsnog vooral in de eigen regio investeren, stelt een econoom van De Nederlandsche Bank